TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

FASTPAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.’nin tüm ürün, hizmet ve kampanya ile pazarlama faaliyetlerini yapabilmesi ve tarafıma özel ürün, kampanya ve hizmetler sunabilmesi için, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Şirketiniz ile paylaşmış olduğum iletişim adreslerime kısa mesaj (SMS) hizmeti, elektronik posta, mobil uygulama, anlık bildirim, üye işyeri ödeme yönetim paneli, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, telefonla arama dahil çağrı merkezi, faks, gibi yollarla ses ve görüntü içerikli her türlü elektronik iletişim aracı ile ticari elektronik ileti göndermesine ve iletişime geçmesine, tarafıma gönderilecek olan ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde T.C. Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına, her zaman reddetme hakkımın saklı olduğunu bilerek onay veririm.

Müşteri No:

Müşteri Adı/Soyadı/Unvan:

Müşteri İmza: