fastPay Mobil Cüzdan İle İlgili Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

1. Amaç ve Kapsam

fastPay mobil cüzdan mağazalarda, uygulamalarda ve internette kolay ve güvenli işlemler yapmanızı sağlar. fastPay’i kullanarak arkadaşlarınıza ve ailenize para gönderebilir ve onlardan para alabilirsiniz. fastPay, güvenliğiniz ve gizliliğiniz göz önünde bulundurularak tasarlandığından, fiziksel kredi ve banka kartlarınızı kullanmaktan daha basit ve daha güvenli bir ödeme yöntemidir.

Bu fastPay Mobil Cüzdan İle İlgili Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında fastPay mobil cüzdanına başvurunuz ve mobil cüzdanınızı kullanımınız sırasında işlediğimiz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları ile haklarınıza yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. 

fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (''fastPay A.Ş.'') olarak KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ediyor, kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası aşamalarında gerekli önlemleri alıyoruz.

Aşağıda yer alan tablo ile kişisel verilerinizi işleyen şirketimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

UnvanıfastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
AdresBüyükdere Cad. No:141 Esentepe 34394 Şişli / İSTANBUL
Mersis / Sicil No0592029659800016

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz aşağıda yer alan tabloda kategori bazında listelenmiştir.

Veri KategorisiKişisel Veri
KimlikAd soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.
İletişimAdres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no v.b.
Hukuki İşlemAdli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler v.b.
Müşteri İşlemÇağrı merkezi kayıtları, talep ve talimat bilgisi, hesap hareketleriniz, v.b.
Risk Yönetimi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b. (Örn. Risk izleme ve takip bilgileri demografik bilgiler, Risk Merkezi, TCMB, GIB, KKB, KPS ve APS’den temin edilen veriler, KKB borçluluk bilgileri, dolandırıcılık ve kara paranın aklanmasına yönelik kontrol bilgileri.)
Finans Banka hesap numaranız, kredi veya banka kartı numaralarınız, ulaşım kartı numaranız, malvarlığı bilgileriniz v.b. 
Mesleki DeneyimMeslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu v.b.
LokasyonBulunduğunuz yerin konum bilgileri vb.
Pazarlama Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.
İşlem GüvenliğiIP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.
Görsel ve İşitsel KayıtlarGörsel ve İşitsel kayıtlar v.b.(örn. çağrı merkezi kayıtları, görüntülü görüşme kayıtları, fotoğraf vb.)
Sağlık BilgileriKişisel sağlık bilgileri, engellilik durumu v.b.


3. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Mobil cüzdan ürünümüzü size sunmak ve ilginizi çekebilecek diğer ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili sizinle bilgi paylaşmak için, sizin hakkınızda bilgileri topluyor, kullanıyor, paylaşıyor ve muhafaza ediyoruz. Kişisel verileriniz doğrudan sizden veya üçüncü kişilerden otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir.

 (i) Kişisel Verilerinizin Sizden Elde Edilme Yöntemleri;

Kimlik, İletişim, Müşteri işlem, Risk yönetimi, Finans, Mesleki deneyim, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz kısmen otomatik yöntemler ile mobil cüzdan ürünümüzü kullanmak için başvurmanız halinde dijital(, internet sitesi, müşteri iletişim merkezi, IVR, ATM vb.) ortamlar aracılığı ile tarafınızdan toplanmaktadır.

 (ii) Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerden Elde Edilme Yöntemleri:

Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar veya kişiler aracılığıyla hakkınızda otomatik yöntemlerle Kimlik, İletişim, Hukuki işlem, Müşteri işlem, Risk yönetimi, Finans, Pazarlama, veri kategorilerinde yer alan kişisel verilerinizi toplayabiliriz: 

Kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları(Örn. Kimlik Paylaşım Sistemi (“KPS”), Adres Paylaşım Sistemi (“APS”) , 

Kredi skoru bilgilerinizin yer aldığı resmi kurum ve kuruluşlar (Örn. Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”), Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi(“TBB Risk Merkezi”),

Şirketimiz ile sözleşme ilişkisi kurulmasına aracılık eden hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti ve dış hizmet kuruluşları ile bayi, satış ofisleri, elektronik ticaret siteleri gibi destek hizmeti veya dış hizmet aldığımız kuruluşlar, 

Reklam ve pazarlama işbirliği yaptığımız şirketler, 

Gelirler İdaresi Başkanlığı 

Adli makamlar

TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, PTT, fatura üreten kurumlar ve ödemeleriniz /tahsilatlarınız için ilişki içinde olduğunuz kişi ve kuruluşlar

Üye işyerlerimiz ve Pos cihazları

4. Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Kişisel verilerinizi işlemek için yasal bir dayanağımızın (hukuki sebep) olması gerekir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel bilgilerinizi işlediğimiz zaman, işleme için belirlenmiş hukuki sebeplerden en az birini karşılamak zorundayız. Gerçekleştirmekte olduğumuz faaliyetlerimiz için birkaç farklı hukuki sebebimiz bulunmakta olup bu hukuki sebepler ve verilerinizi işleme amacımız aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
Kimlik, İletişim, Finans, Risk Yönetimi, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Mobil cüzdan başvuru talebinizin alınması için • KVKK madde 5/2(a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi
Kimlik, İletişim, Finans, Risk Yönetimi, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Mobil cüzdan ürünümüzün kullandırılması ile bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için • KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
• KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Kimlik, İletişim Ürüne ilişkin bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi için
Kimlik, İletişim, Risk Yönetimi, Müşteri İşlem, Finans, Hukuki İşlem Talep ve şikayetlerinizin alınması, hukuki süreçlerin yönetilmesi, kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi için • KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Kimlik, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İletişim, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim Tabi olduğumuz Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Engellenmesi ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca yayımlanan ulusal ve uluslararası listelerin kontrol edilmesi, kimlik tespiti ile müşterini tanı yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi, uyum süreçlerinin icrası için • KVKK madde 5/2(a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi
• KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Kimlik, Finans, İletişim, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Müşteri İşlem, Mesleki Deneyim, İşlem Güvenliği Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para • KVKK madde 5/2(a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi
• KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki
Kuruluşları Hakkında Kanun, ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Kimlik, İletişim, Pazarlama İş ortaklarımız, hizmet sağlayıcılarımız ve/veya tedarikçilerimizin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve iş ortakları ve/veya tedarikçilerle ilişkilerin yönetimi için • KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• KVKK madde 5/2 (f) uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Sağlık Mobil cüzdan başvuru sürecinde engelli durumunuzu bildirmeniz halinde size özel başvuru sürecinin tasarlanması ve yürütülmesi için • Sağlık verilerinizi işlemek için KVKK madde 6(2) uyarınca açık rızanızın olması gerekir.
Kimlik, Finans, Pazarlama, Müşteri İşlem, İletişim, Mesleki Deneyim Pazarlama faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi;
• Şirketimizin; kendisinin ya da yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı iştirakleri ile ana hissedarı dâhil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşları, iştirakleri ile işbirliği içerisinde bulunduğu, aracılık ettiği ya da acentesi olduğu kuruluşların; başta bankacılık, sigortacılık, emeklilik, finans ve ayrıca, yatırım dâhil sermaye piyasası faaliyetlerine konu ürün ve hizmetleri ve yukarıda anılan şirketlerle birlikte sunduğu ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak;
• Anılan ürün ve hizmetleri anlatmak, pazarlamak, pazarlama, tanıtım ve iletişim faaliyetlerini planlanmak ve gerçekleştirmek,
• Dijital mecralar ve sosyal medya kanalları da dahil tüm kanallardan teklif sunmak, tanıtım, pazarlama, promosyon, çapraz satış ve kampanya faaliyetlerini gerçekleştirmek ve tarafınıza özel pazarlama ve tanıtım aktivitelerini tasarlamak, tarafınıza sunulacak uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik kredi, davranış skorlama, pazar araştırması, pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmaları yapmak, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik olarak çalışmalar yapmak,
• Anket, istatistiki çalışmalar da dahil olmak üzere çalışmalar yapmak,
• Verilerinizi değerlendirmek ve analiz etmek, aldığınız pazarlama mesaj/reklamlarını sizin için daha alakalı ve ilgi çekici hale getirmek, reklam ve pazarlama takibi yapmak,
• İlginizi çekebilecek ürünler, hizmetler, kampanyalar, ödüller, teklifler, promosyonlar, sadakat programları ve yarışmalar hakkında bilgi vermek için
• KVKK madde 5(1) uyarınca açık rızanızın olması

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ile paylaşılmaktadır:

Mobil Cüzdan hesabınızdan ödeme yaptığınız kurum ve kuruluşlar: Mobil cüzdanınızdan diğer banka ve elektronik para kuruluşlarında bulunan hesaplara para transferi yaptığınızda ilgili kuruluşlar(ödeme hizmet sağlayıcıları ve finansal kuruluşlar), fatura ödemeleriniz için fatura üreten kurumlar, şans oyunu ödemeleriniz için şans oyunu firmaları, ulaşım kartı yüklemeleriniz için ilgili kurumlar, alışveriş yapmış olduğunuz üye işyerleri ile ödemeleriniz / tahsilatlarınız/kullandığınız ürünlerimiz için ilişki içinde olduğunuz kişiler ve kurumlar ile sadece talebinizi yerine getirmek amacıyla gerekli olan kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.
İş ortaklarımız, Tedarikçilerimiz ve Hizmet Sağlayıcılarımız: İşbirliği yaptığımız taraflar, tedarikçilerimiz, bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş mobil servis sağlayıcıları, ile size sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerin tarafınıza ulaştırılması ve sunulması, işlem güvenliğinizin temini amacıyla, avukatlar, hukuk büroları, noterler, mutemetler, şirket denetçileri, bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme şirketleri ile hukuki süreçlerin ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.
Milli Piyango Genel Müdürlüğü: Tarafımızdan sunulan herhangi bir kampanyaya veya piyangoya katılacak olmanız halinde Milli Piyango Genel Müdürlüğü ile verileriniz paylaşabilecektir.
Kamu Kurum ve Kuruluşları: Kanunen zorunlu olmamız halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu / Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği, TÖDEB, KOSGEB, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu,vergi makamları, bakanlıklar, yargı mercileri, emniyet, cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler ve tahkim / arabuluculuk organları gibi adli makamlar/soruşturma makamları gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşları ile hukuki yükümlüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla bilgileriniz paylaşabilecektir.
Suçların önlenmesi (doğrudan veya kredi kayıt büroları gibi üçüncü taraflar aracılığıyla) veya sosyal veya ekonomik istatistiki araştırmaların yapılması amacıyla, Türkiye ve Türkiye dışındaki düzenleyici otoriteler, dolandırıcılıkla mücadele eden kurumlar, kolluk kuvvetleri ve yetkili merciler ile verileriniz paylaşılabilecektir.
Risk merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketler (Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu vb): Risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yönetilmesi amacıyla kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, vb.): Müşterini tanı yükümlükleri çerçevesinde başvurularınızı doğru işleme alınabilmesi ve güvenliğiniz için sistemlerde sorgulama yapılabilmesi amacıyla kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.
Kişisel verileriniz ana hissedarımız DenizBank’ın dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilere, DenizBank’ın yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştiraklerine, DenizBank’ın ana hissedarı dahil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına, çalışanlarına, şirket görevlilerine, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına ve denetçilerine: Bankacılık Kanunu’nun 73/4. maddesi çerçevesinde bunlar tarafından ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları ile iç denetim uygulamalarında ana hissedarımız nezdindeki merkezi bilgi sistemine işlenmesi, kredi talebiniz olması halinde bu talebinizin yerine getirilmesi; Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik 5.maddesi gereği Şirketimizin ve DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun uyum programının, finansal grup bazında uygulanmasının yanı sıra müşterinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde paylaşımı; BDDK’nın DenizBank’a vermiş olduğu faaliyet genişletme izinleri çerçevesinde verilen destek hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde işlenebilecektir.


6. Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıdaki kanallardan herhangi biri vasıtasıyla kullanabilirsiniz:

*Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe-İSTANBUL adresine bizzat başvurmak veya noter suretiyle yazılı olarak;

*Kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak fastpayelektronikparaveodeme@hs04.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;

*Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresini kullanarak fastpay@fastpay.com.tr adresine e-posta göndererek;

*Şirketimiz İletişim Merkezi’nin 0850 737 77 77 numaralı telefonunu arayarak;

*Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği kapsamında belirtilen başka bir yöntemi kullanarak.


fastPay'i indir,

kolaylığın tadını çıkarmaya hemen başla!